Anasayfa
Kurumsal
Ne Yapıyoruz?
Kariyer
İletişim
Bize Danışın
Metaller

Ne Yapıyoruz?

Metaller

Maden, yer kabuğunda filiz olarak isimlendirilen bileşimler halinde bulunan, çeşitli iç ve dış etkenlerle kendiliğinden doğal yollarla oluşan mineraller olarak tanımlanır.

Madenlerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Madenler, doğada nadir olarak saf olarak bulunur. Toprakta filiz olarak adlandırılan bileşimler halinde çıkarılır ve işlenip saflaştırılarak kullanıma sunulur. Maden filizleri doğada tabakalar arasında damar ya da yataklar halinde bulunur.

Madenler Nasıl Çıkarılır?

Madenlerin zarar görmeden çıkarılabilmesi için profesyonel uzmanlara ihtiyaç duyulur. Maden mühendisliği konusunda eğitim alan ve deneyim kazanan uzmanlar, ülkenin farklı noktalarındaki tesisleri kullanabilirler. Zarar görmeden, büyük bir titizlik ve sabır ile çıkarılan madenler, daha sonrasında işlenmek için tesislere gönderilir. Bazı madenler sert olduğu gibi bazılarının ise hasar görmemesi adına dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Türkiye’de maden ocaklarının açılması, farklı malzemelerin üretilmesine katkı sağlanması açısından avantajlıdır.

Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde yoğunlaşan maden ocaklarının işletmeye açılabilmesi adına tenör oranının yüksek olması önemlidir. Aynı zamanda kolay ulaşım sağlanabilecek alanlarda olması da gerekir. Belirtilen unsurlar dışında, bir maden ocağının açılabilmesi adına sermayenin de olması dikkat edilecek temel unsurlar arasındadır.

Madenlerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Maden çeşitleri Türkiye’de yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere birbirinden farklı alanlarda kullanılır. Kütahya ve Isparta bölgelerinde çıkarılan kükürt, ilaç sanayi dışında patlayıcı madde ve yapay gübre yapımlarında tercih edilir. Aynı şekilde altın, kadınların takı ihtiyaçlarının karşılanması adına kullanılır. Demir ve alüminyum ise otomotiv sektöründe tercih edilen sağlam elementlerden bir tanesidir.

Boksit ise otomotiv ve ev eşyası kullanılan değerli madenler arasındadır. Bor minerali ise uçak yakıtlarının oluşturulmasında kullanılır. Boya ve elektrik sanayisinde ise Volfram tercih edilir. Fethiye, Milas ve Dalaman çevrelerinde çıkan krom ise madeni eşya yapımında kullanılır. Pillerin kaplanmasında ise uzun yıllardır çinko, tercih edilen madenlerden bir tanesidir. Mutfak ve konutlarda değerlendirilen mermer ise yaygın olarak kullanılan maden seçeneklerinden bir tanesidir.

Maden Ocakları Nasıl İşletmeye Açılır?

Maden ocaklarının işletilmesi için belli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz;

Tenör: Maden ocaklarından çıkarılan cevher içindeki değerli element veya bileşik yüzdesine tenör denir. Maden ocağının işletmeye açılabilmesi için cevherdeki tenör oranının yüksek olması gerekmektedir. Değerli mineral oranı kâr getirmeyecekse ocak işletmeye açılmaz.

Türkiye’de Madencilik Sektörünün Durumu

Türkiye, dünya maden ve hammadde rezervinin %0,3’üne sahiptir. Lületaşı ve boz tuzları rezervlerinin yarısından fazlası Türkiye’de bulunmaktadır. Ülkemizin madene olan ihtiyacı her yıl %8 artmaktadır. Rezervlerin ne kadar fazla olduğundan daha ziyade ne kadarının çıkarılıp kullanıldığı daha önemlidir. Çünkü birçok ülke madeni çıkarıp işleyecek kadar maddi güce sahip değildir.

Türkiye, dünyada maden yatakları bakımından şanslı ülkeler arasındadır. Dünyada çıkarılan 50’den fazla maden çeşidi arasından 29’u Türkiye’de bulunmaktadır. Bu da Türkiye’nin dünyada ilk on ülke arasında yer almasını sağlamaktadır.